ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2008

ನುಡಿಸಿರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು

ನುಡಿಸಿರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ:

ಆಲ್ಬಮ್ - ಒಂದು
ಆಲ್ಬಮ್- ಎರಡು
ಆಲ್ಬಮ್- ಮೂರು

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Vijaya ಹೇಳಿದರು...

Blog nallo baryodu bittbittideeya antha heltaare antha ottottige 3-3 post :-) good good!

Sandeepa ಹೇಳಿದರು...

Both
ಆಲ್ಬಮ್- ಎರಡು
ಆಲ್ಬಮ್- ಮೂರು are pointing to the 2nd album.

Correct link for ಮೂರನೇ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು.