ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07, 2006

ಹೀಗೇ ಸುಮ್ನೆ!

ಬಾನಂಗಳದಿ ಎಲ್ಲೋ ಮದುವೆಯಿರಬೇಕು, ಅತ್ತರು ಚಿಮುಕಿಸಿದಂತೆ ಹನಿಯುತ್ತಿದೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ!

ರಾತ್ರಿ ಕನಸೊಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಕಡಿದು ಬಿತ್ತು, ಆ ಬೆಳಗು ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: