ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2006

.......ಲಹರಿ....

--ಆಶಯ---
ಪಯಣ ಸಾಗುತಲಿರಲಿಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ,
ವಿನಯ ಸೂಸುತಲಿರಲಿಕೊನೆಯವರೆಗೆ
ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪದೆ ಇರಲಿ,ಜಯವೆ ನಿನಗೆ!

--ಎಚ್ಚರಿಕೆ--
ಬೆಳ್ಳೀ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಾ
ಹುಡುಗೀ,
ನಿನಗೊ ಅದಕೂ ಸಾಮ್ಯವೇ ಎಲ್ಲಾ,
ಸಾಕಾದೀತು
ಹುಡುಕಿ!

--ಕಾರಣ---

ನೀ
ನನಗೆ
ದೊರಕಲು
ಕಾರಣ
ನಿನ್ನನಗೆ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: