ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2006

ಭಾವ-೨.

ಇಳಿಸಂಜೆಯ ಮಬ್ಬಿನೊಳಗೆ ತಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ವೃಧ್ಧನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹುದುಗನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಸಿ,ಮುಂದುವರೆದ.ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲವೆ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: