ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2006

~~~~~ಹೃದಯ ಗೀತ~~~~~~~

ಕೇಳೆ ಸಖಿ ನನ್ನ ಮಾತ,
ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ,
ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡದೇನೆ,
ಹೋಗಬೇಡ ಹಾಗೆಯೆ..

ನನ್ನದೇನೆ ತಪ್ಪು ಗೆಳತಿ,
ಮನದ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ..
ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಾಳಬೆಳಕು,
ಮನವದುವನೆ ಹೇಳಿದೆ..

ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ
ಸತ್ಯ ಹೇಳಬಾರದೆ?
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬಿಂಬ
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಾರದೆ..

ಹೊರಟೆಯೇನೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು,
ಒಂಟಿ ಬಾಳ ಪಯಣಕೆ..
ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ,
ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆ..

ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲೆ ನಕ್ಕು,
ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬಾರದೆ?
ನಿನ್ನ ನಗುವೆ ಜೀವಜಲವು,
ಬದುಕಿನುದ್ದ ಹಾದಿಗೆ.......

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ಅನಾಮಧೇಯ ಹೇಳಿದರು...

wow.. good one..