ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2006

ಭಾವ-೩.

ಚಿಂದಿ ಆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಆ ಕಸದ ರಾಶಿಯೊಳಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುರಿದ ಪೆನ್ಸಿಲು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆತ ಖುಶಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜೇಬಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ.ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲವೆ?!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: